ΔΕΗ: Προσλήψεις 4 ατόμων στα Χανιά

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων, που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του Νομού Χανίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017 για τον ΑΗΣ Χανίων

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30.03.2017.pdf

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 19.12.2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 28.12.2017 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 ΕΩΣ 13.00.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΑΒΕΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. ΤΗΛ. 2821024208