ΔΕΗ: Προσλήψεις 17 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων από 13/12/2017 έως 22/12/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ