ΔΕΗ: Προσλήψεις 16 ατόμων στη Μεγαλόπολη

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 10/12/2017 έως 19/12/2017

Επιπλέον, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 10/12/2017 έως 19/12/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ