ΔΕΗ: Πρόσληψη χημικού μηχανικού στην Κομοτηνή

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που εδρεύει στο Δήμο Μαρωνείας -Σαππών του Νομού Ροδόπης.

Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 1-2017 ΑΗΣ Κομοτηνής

Παράρτημα

Παράρτημα Γλωσσομάθιας

Έντυπο αίτησης

Υποβολή αιτήσεων από 16/09/2017 έως 25/09/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση