ΔΕΗ: Πρόσληψη μηχανοτεχνικού στο Αλιβέρι

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών για την κάλυψη αναγκών του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών στο Αλιβέρι.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2017

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα

Ημερομηνία  υποβολής  αιτήσεων  από 12-09-2017  μέχρι 21-09-2017

Αρμόδιοι  υπάλληλοι : κ. ΜΑΛΛΙΟΣ  Μάριος , ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Καλλιόπη (τηλ. επικοινωνίας 22230-81191)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΑΛΙΒΕΡΙ


Αφήστε μια απάντηση