ΔΕΗ: Προσλήψεις σε ΥΗΣ Λάδωνα και ΑΣΠ Σύρου

Ο ΥΗΣ Λάδωνα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη/τριας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλιμακίου.

Καταγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλουν μέχρι 25-9-2017 στη Γραμματεία του ΥΗΣ Λάδωνα, την έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η συνημμένη ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του ΥΗΣ Λάδωνα. Σημειώνεται ότι ο/η προσληφθής θα απασχοληθεί κυρίως στην καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων του Σταθμού.

Ο ΑΣΠ Σύρου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένα (1) άτομο στον ΑΣΠ Σύρου της ΔΠΑΝ.

Καταγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλουν μέχρι 29/09/2017 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή Mάννα, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του ΑΣΠ στην ανωτέρω Διεύθυνση.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΣΥΡΟΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΛΑΔΩΝΑΣ


Αφήστε μια απάντηση