ΔΕΗ: Προσλήψεις 9 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράρτημα

Έντυπο αίτησης

Υποβολή αιτήσεων από 06/09/2017 έως 15/09/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ


Αφήστε μια απάντηση