ΔΕΗ: Προσλήψεις 2 ατόμων στην Κω

Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Καταγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι  19/09/2017 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του ΑΣΠ (στο Μαστιχάρι  Κω), την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα                δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του ΑΣΠ Κω στην ανωτέρω Διεύθυνση.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΚΩΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση