Δ. Περιστερίου: Εγκρίνει προσλήψεις 25 μόνιμων υπαλλήλων

Ο δήμος Περιστερίου εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

2) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

3) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

4) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

6) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

7) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

9) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

10) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

11) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

12) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

13) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

14) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

15) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

16) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

17) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

18) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

19) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

20) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

21) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Μηχανημάτων Έργων (Σύνθετων Σκαπτικών Μηχανημάτων J.C.B.)

22) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

23) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

24) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο)

25) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (δημοσίου δικαίου) κλάδου ΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση