Δ. Νέας Σμύρνης: Πρόσληψη 22 ατόμων σε παιδικούς σταθμούς

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά είκοσι δυο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων-Παιδαγωγών
4 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
5 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
8 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι τις 25/11/2013 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης , Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, ΤΚ 17121,τηλ. επικοινωνίας: 2132025918.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση