ΑΣΕΠ: Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στο υπουργείο Εσωτερικών

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η θέση ευθύνης αφορά τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ