ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για πρόσληψη έξι Γενικών Διευθυντών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι έξι θέσεων  ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

1.  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

2.  Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

3.  Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

4.  Γενική Διεύθυνση Αλιείας

5.  Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

6.  Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών