ΑΣΕΠ: Πλήρωση θέσεων ευθύνης στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1οΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:

  1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
  2. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
  3. Γενική Διεύθυνση Αλιείας
  4. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

Επιλεγέντες Γενικοί Διευθυντές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ