ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2017

Σήμερα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 1117/2017/ΕΣΕ/2-11-2017 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψημε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουσυνολικά τριών (3) ατόμωνειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων ορίζεται από 22 Φεβρουαρίου 2018 έως και την πάροδο της 5ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΟΧ 1/2017