Απόσπαση 19 υπαλλήλων σε δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση 19 υπαλλήλων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ