Τροπολογία: Ποιες παρατάσεις δίνονται στο καθεστώς χρηματοδότησης κομμάτων

Παρατείνεται, με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, μέχρι τις 31/12/2017, η εφαρμογή των διατάξεων του «νόμου Ντινόπουλου» για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και συγκεκριμένα, σχετικά με:

  • τις τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εκχώρησης και ενεχυρίασης, που έχουν συναφθεί από πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων μέχρι 19/5/2017 (ημερομηνία δημοσιεύσης του νέου νομικού πλαισίου, μέσω του νόμου 4472/2017), καθώς και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των κομμάτων που θα προκύψουν μέσω τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εντός των τρεχουσών οικονομικών ετών,
  • την έκδοση κουπονιών, ως μέσο χρηματοδότησης κομμάτων.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία ΕΔΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση