ΔΗΜ.ΑΡ: Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στις επίχειρησεις των ΟΤΑ

Το τι μέλλει γενέσθαι με τη βαθμολογική εξέλιξη και προαγωγή του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ ζητούν να μάθουν με ερώτησή τους προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ) Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Η ερώτηση των βουλευτών τής ΔΗΜΑΡ γίνεται μετά και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο σημειώνει πως μπορεί να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία των υπαλλήλων αυτών στη νέα τους θέση έπειτα από νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν:

«Στην με αριθμό 432/2010 γνωμοδότησή του, το ΣΤ΄ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το πλεονάζον προσωπικό τών συγχωνευομένων αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων το οποίο μεταφέρεται σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν δύναται να προσμετρήσει το χρόνο προϋπηρεσίας του για την ένταξη και την περαιτέρω βαθμολογική του εξέλιξη στους ΟΤΑ. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό μόνο μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση».

»Τη γνωμοδότηση αυτή του τμήματος του ΝΣΚ έκανε αποδεκτή ο υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την οποία και γνωστοποίησε στους αρμόδιους για την εφαρμογή της φορείς, με το με αριθμό 72254/11/2/2011 έγγραφό του.

»Επειδή με την αποδοχή της γνωμοδότησης αυτής στερείται η δυνατότητα της βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης σε σημαντικό αριθμό από τους 9.000 εργαζόμενους αορίστου χρόνου που μετατάσσονται σε παρεμφερείς ή ομοειδείς υπηρεσίες και εκτελούν αντίστοιχες δραστηριότητες, ενώ εκτιμάται ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και της χρηστής διοίκησης,

»Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

»Προτίθεται να προβεί στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, γεγονός το οποίο επισημαίνει και η γνωμοδότηση του τμήματος του ΝΣΚ, για τη δικαιότερη αντιμετώπιση του προαναφερομένου ζητήματος;»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ