Οι εργολάβοι, τα καλά παιδιά…

Σε ποια Αποκεντρωμένη Διοίκηση προϊστάμενος που του ετέθησαν υπόψη του για να ελέγξει δεκάδες απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους με συγκεκριμένο ποσό (12.630 ευρώ), από δήμο, απάντησε το εξής καταπληκτικό: «Ε’ τι να κάνει και ο δήμος. Οι εργολάβοι είναι πολύ εξυπηρετικοί. Είναι καλά παιδιά»;