Η εκ-κλήση σας προωθείται… ακόμη

Και περιμένει, περιμένει, περιμένει… ο δήμαρχος Κιλκίς Ευάγγελος Μπαλάσκας να πάρει απάντηση από τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης στο από 13 Ιανουαρίου αίτημά του για παραχώρηση της αίθουσας «Δήμητρα», 3-4 φορές το μήνα, προκειμένου εκεί να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Και αυτό, διότι η υφιστάμενη αίθουσα συνεδριάσεων του δ.σ. Κιλκίς κρίνεται ακατάλληλη, αφού δεν επαρκεί για να φιλοξενήσει τους 41 δημοτικούς συμβούλους, τους 53 προέδρους των τοπικών συμβουλίων, αλλά και τους πολίτες επιθυμούν να παρίστανται σε συνεδριάσεις του Οργάνου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ