Υπ.Παιδείας: Παράταση υποβολής αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

«Παράταση υποβολής αιτήσεων «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018
και 2018 για το νότιο ημισφαίριο».

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. Φ.821/215419 /Η2/7-12-2017 «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος
2017-2018 και 2018 για το νότιο ημισφαίριο» (ΑΔΑ: ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ), θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι:

1) H ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και
την Δευτέρα 18-12-2017 και ώρα 12:00.

2) Εμπρόθεσμη ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ορίζεται η Δευτέρα 18-
12-2017.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ