Συγκρότηση και ορισμός μελών του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών.

ΦΕΚ