Υπ. Παιδείας: Απολύθηκαν τρεις εκπαιδευτικοί

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ότι υπεγράφησαν πρόσφατα από τον κ. Γαβρόγλου τρεις αποφάσεις απόλυσης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Από αυτές, οι δύο είναι για πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η μία για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας.

Οι εν λόγω αποφάσεις θα αποσταλούν στην συνέχεια  στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.