Στ. Ελλάδα: Ενστάσεις της περιφέρειας στον «Καλλικράτη» στα σχολεία

Ισχυρές ενστάσεις για τη συγχώνευση σχολικών μονάδων καταθέτει το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε λόγος για ισοπεδωτική, όπως την χαρακτήρισαν, πολιτική συγχώνευσης με μοναδικό λόγο την συμπίεση του κόστους λειτουργίας της εκπαίδευσης διευκρινίζοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται συγχωνεύσεις σχολείων από καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους.

Να σημειωθεί ότι  το περιφερειακό συμβούλιο, εξουσιοδότησε διαπαραταξιακή επιτροπή στην οποία μετέχουν μάλιστα κι αρκετοί εκπαιδευτικοί.

Συγκεκριμένα αναμένεται να μελετήσουν το θέμα εξειδικευμένα σε κάθε περιοχή, να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις και να ασκηθεί στη συνέχεια πίεση προς το υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσει τις αποφάσεις του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ