ΣΥΠΑ: Δήλωση συμμετοχής σε απεργία

Τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.

Η δήλωση έχει ως εξής:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, που υπηρετούμε στην      Περιφέρεια Αττικής, στην Δ/νση …………………………………………………………………………… δηλώνουμε, ότι συμμετέχουμε στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και συμμετέχουν η ΟΣΥΑΠΕ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να υποβάλλουμε καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι.

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μας καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

Αθήνα, …../9/2017

Οι υπάλληλοι

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ-ΠΡΟΣ-ΚΟΙΝ

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΑΠΟΧΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση