Ρέππας-Σγουρός: Στο επίκεντρο η μεταφορά των αρμοδιοτήτων

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής προς ενίσχυση του ρόλου της, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας κι ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Την υποστήριξή του στον αναβαθμισμένο ρόλο της περιφέρειας και τη δέσμευσή του να διατεθεί κάθε βοήθεια με τα μέσα και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών του υπουργείου, εξέφρασε ο κ. Ρέππας.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής στάθηκε στην άριστη συνεργασία μεταξύ υπουργείου και περιφέρειας και σημείωσε ότι κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων θα υπάρξει μία Έκθεση απογραφής κι ένα Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 3852/2010 άρθρο 186 τομέας ΣΤ, από 1-7-2011, θα μεταφερθούν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής:

•1. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων.

•2. Η κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.

•3. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος των μελετών αυτών.

•4. Η εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών τούτων.

•5. Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 και άρθρο 59 του Π.Δ. 609/1985) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου Περιφέρειας ή Νομού.

•6. Η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥΔΕ και περιέρχονται στις Περιφέρειες.

•7. Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 16 του του Π.Δ 69/88 δηλ. τα έργα που εκτελεί η Δ/νση Υδραυλικών (Δ10) της ΓΓΔΕ ως προϊσταμένη αρχή και η Δ/νουσα αυτής Δ/νση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ).

•8. Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 15 του του Π.Δ 69/88 δηλ. τα έργα που εκτελεί η Δ/νση Οδικών έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) της ΓΓΔΕ και οι Δ/νουσες αυτής Δ/νση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ) και Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση