Ψηφιακές υποδομές σε 116 νηπιαγωγεία του Β. Αιγαίου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνίας στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης σε 116 νηπιαγωγεία που φιλοξενούν 4550 συνολικά μαθητές και μαθήτριες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 238.691 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού είναι ένα έτος.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση