Π. Θεσσαλίας: Έργα 1,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

Αποτελέσματα Διαγωνισμών, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.483.921,39 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη  Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

  • Έγκριση δημοπράτησης με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου Έτους 2012» προυπ. 60.000 (με ΦΠΑ)
  • Έγκριση συμβατικών τευχών και εισήγηση για την ανάθεσή του έργου «Υποστηρικτικές εργασίες για την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του δρόμου Βερδικούσια – Λογγά» προυπ. 6.000 (με ΦΠΑ)
  • Επαναδημοπράτηση για την ανάδειξη εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού – Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» προυπ. 500.000 (με ΦΠΑ)
  • Επαναδημοπράτηση για την ανάδειξη εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών του Οδικού Δικτύου Νομού Καρδίτσας» και υποέργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Δυτικής Αργιθέας». προυπ. 143.000 (με ΦΠΑ)
  • Έγκριση του πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του έργου «Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής Και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) π. Δήμου Μηλέων Π.Ε. Μαγνησίας» προυπ. 205.378,74 (με ΦΠΑ)
  • Έγκριση δαπάνης για την «Αποκατάσταση (άρση καταπτώσεων) του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π. Ε. Καρδίτσας» προυπ. 63.193,55 (με ΦΠΑ)
  • Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης: «Μελέτη Γέφυρας Γκολφαρίου επι του Αχελώου Ποταμού», προυπ. 28.800 (με ΦΠΑ).
  • Επαναδημοπράτηση έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας» προυπ. 95.000 (με ΦΠΑ).
  • Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Διασύνδεση Υδρευτικών Γεωτρήσεων Σκιάθου με Δεξαμενή Νερού Ύδρευσης» προυπ. 382.549,10 (με ΦΠΑ).
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση