Π. Στ. Ελλάδας: Δύο συνεδριάσεις από το περιφερειακό συμβούλιο

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει σήμερα το περιφερειακό συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Λαμίας.

Στις 11:30, ξεκινά η πρώτη συνεδρίαση, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων 4 θέματα αφορούν στην κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων (κατάρτιση προγραμμάτων για τη σχολική στέγη με χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ, έργα με χρηματοδότηση από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έργα με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και τέλος έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορους άλλους φορείς).

Ειδική συνεδρίαση για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:30 και αφορά στη συζήτηση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και διαθέσιμων χρηματικών μέσων της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εισηγήσεων, αποτυπώνονται άμεσες και πιεστικές ανάγκες χρηματοδοτήσεων ιδιαίτερα για να πληρωθούν χρήματα τα οποία οφείλονται σε έργα που είχαν ξεκινήσει από προγράμματα εθνικών πόρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αποπληρωμή των λογαριασμών που κληρονόμησε η περιφέρεια από τις πέντε νομαρχίες χρειάζονται περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι πληρωμές εκείνες που προβλέπονται να γίνουν μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ