Π. Ν. Αιγαίου: 385.000 ευρώ για έργα

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη η σύμβαση μελέτης επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  192.583€,00 και η συνολική προθεσμία για την περαίωση της μελέτης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 12 μηνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο « Υποδομές Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισμού στη Ρόδο» με προϋπολογισμό 153.000,00€ .

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του χώρου των κατασκηνώσεων του Δήμου ( περιοχή Αφάντου) για να γίνει χρήση τους από τους προσκόπους. Η ολοκλήρωση του θα πρέπει να  γίνει σε 120ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και εκτελείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Επιπλέον, υπέγραφη η διακήρυξη του έργου επισκευή κτηρίου πλησίον του Νοσοκομείου Λέρου, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 39.000,00€, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά το κτήριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας κατοίκων μικρών νησιών που συνοδεύουν ασθενείς στο Νοσοκομείο Λέρου.