Π. Κεν. Μακεδονίας: Ψωμιάδης φεύγει, Ψωμιάδης έρχεται

Σε προσωρινή αργία μέχρι την οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να τεθεί ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης μετά την καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παράβαση καθήκοντος (για τη χαριστική μείωση προστίμου σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων) και τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» (άρθρο 236*) ο Π. Ψωμιάδης θα έπρεπε να είχε εκπέσει του αξιώματος του από την αρχή της θητείας του ως περιφερειάρχη, καθώς από το Φεβρουάριο του 2010 (τότε, βεβαίως, δεν είχε ψηφισθεί ο νόμος 3852/10) είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση, επίσης, ενός έτους με αναστολή.

Ωστόσο, όπως εξηγούσαν νομικοί κύκλοι στην aftodioikisi.gr,  αν με την πρώτη καταδίκη του, λόγω της μεταγενέστερης ψήφισης του νόμου, υπήρχε, τρόπον τινά, ασάφεια, τώρα τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Πρέπει, όταν ο Ελεγκτής Νομιμότητας** που εδρεύει στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (γ.γ.:  Θύμιος Σώκος) πάρει στα χέρια του την απόφαση του Δικαστηρίου να τον θέσει σε αργία μέχρι η απόφαση να καταστεί αμετάκλητη από τον Άρειο Πάγο, όπου προφανώς θα προσφύγει ο περιφερειάρχης. Τότε, στην περίπτωση που υπάρξει νέα καταδικαστική απόφαση ο κ. Ψωμιάδης εκπίπτει οριστικά από το αξίωμά του.

Οι ίδιοι κύκλοι  χαρακτήριζαν αβάσιμα τα όσα υποστήριζε η πλευρά Ψωμιάδη ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε αργία γιατί όταν διέπραξε την παράβαση καθήκοντος ήταν νομάρχης. Κι αυτό γιατί ο νόμος αναφέρεται σε καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου, άσχετα με το πότε έχει τελεστεί το αδίκημα.

Άλλωστε ο ίδιος ο απερχόμενος (κατά τα φαινόμενα) περιφερειάρχης έχει ήδη φροντίσει να τοποθετήσει αναπληρωτή του τον αδελφό του Διονύση, γνωρίζοντας προφανώς τα όσα λέει ο νόμος 3852/10***

Για προηγούμενο ρεπορτάζ κάντε κλικ εδώ

*Άρθρο 236

Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:

α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε

οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.

2. α. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.

β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.

β.β. Για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ως καταδικαστική απόφαση, σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

 

**Άρθρο 215

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες

1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.

2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των

Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος.

3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράση τους.

Άρθρο 216

Ελεγκτής Νομιμότητας

1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο

Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία και λαμβάνει αποδοχές υπαλλήλου με βαθμό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

***Άρθρο 161

Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη

1. Τον περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση είναι

κενή, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ένας από τους αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει ορίσει.

2. Αν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, ένας από τους αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης, που αυτός έχει ορίσει.

Άρθρο 162

Εκλογή νέου Περιφερειάρχη

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερες σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ