Μ. Μπόλαρης: Ζητεί ακύρωση της απογραφής Ψωμιάδη

Στον ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέφυγε ο επικεφαλής της παράταξης «Κεντρική Μακεδονία-Μέτωπο Ανάπτυξης» Μάρκος Μπόλαρης καταθέτοντας ειδική διοικητική προσφυγή για την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της περιφέρειας, όπως εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011, υποστηρίζοντας ότι περιέχει τυπικές και ουσιαστικές παραλείψεις κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, γεγονός που συνιστά λόγο ακυρότητας.

Στην προσφυγή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων: «Όπως απροκάλυπτα ομολογήθηκε κατά τη σχετική συζήτηση από τον πρόεδρο της επιτροπής απογραφής Διονύσιο Ψωμιάδη, αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, η έκθεση είναι απλώς αντιπροσωπευτική των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων της ΠΚΜ, που μεταφέρθηκαν μετά την κατάργηση των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». Ο κ. Μπόλαρης στην προσφυγή του κάνει επίσης λόγο για ατελή συρραφή αποσπασματικών οικονομικών στοιχείων και μη νόμιμη διαδικασία, ενώ υπογραμμίζει ότι το έννομο συμφέρον της προσφυγής προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία του θεσμού.

Τα στοιχεία της προσφυγής και το τι μέλλει γενέσθαι

Σύμφωνα με το νόμο, ο ελεγκτής νομιμότητας πρέπει μέσα σε ένα δίμηνο να έχει βγάλει απόφαση επί της προσφυγής και αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Η προσφυγή κατατέθηκε στον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θύμιο Σώκο από στελέχη της παράταξης «Μέτωπο Ανάπτυξης». Δεν έχει καταγγελτικό χαρακτήρα, αλλά μέσω αυτής η αντιπολίτευση αξιώνει την επανάληψη της διαδικασίας προκειμένου να παρουσιαστεί μια απογραφή με ουσία και περιεχόμενο.

«Για μας η προσφυγή αυτή είναι μια πολιτική ενέργεια και δεν έχει χαρακτήρα καταγγελίας, καθώς ο στόχος μας είναι να ασκούμε δημιουργική αντιπολίτευση», είπε στην εφημερίδα «Μακεδονία» ο περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη «Κεντρική Μακεδονία-Μέτωπο Ανάπτυξης» Γιώργος Πασχαλίδης.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ