Ημερίδα για την παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΛΑΙΟΥΡΓΩΝ (ΠΑ.ΣΕ.Λ.)  διοργανώνει  ενημερωτική  ημερίδα  το Σάββατο  24/10/2015,  στην  Αίθουσα  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ»,  στο  Διοικητήριο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (οδός Ψαρών 15). Ώρα προσέλευσης και εγγραφών: 17:30. Ώρα έναρξης: 18:00.

Στόχος  της  ημερίδας  είναι  ενημέρωση  των  τοπικών  φορέων  για  τις  εξελίξεις  γύρω  από  την
παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι τα ακόλουθα:

1. Νέος κανονισμός Πιστοποίησης Ελαιολάδου ΠΟΠ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

2. Φορολογία. Αλλαγή στους Φορολογικούς Συντελεστές.  Έλεγχος αποθηκών και δεξαμενών
αποθήκευσης

3. Ποιότητα ελαιολάδου– Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Ιχνηλασιμότητα  ‐ HACCP & νομοθετικές
απαιτήσεις εφαρμογής του.  Επιδοτούμενα Προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ.

4. Αδειοδοτήσεις ελαιουργείων.