ΕΝΠΕ: Αρμοδιότητες, έργα και χωροταξικό στο υπόμηνα προς την Τ. Μπιρμπίλη

Τρεις ημέρες μετά τη συνάντησή τους με την «πράσινη» Τίνα, οι περιφερειάρχες της χώρας απέστειλαν υπόμνημα με τις προτάσεις τους για ζητήματα αρμοδιότητας υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων σε κοινά πεδία δράσης των περιφερειών και του κράτους.

Όπως αναφέρει στο υπόμνημά της η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), μεταξύ άλλων, θεωρεί «αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνεργασία του υπουργείου με τα συλλογικά όργανα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης για την αναθεώρηση αλλά και για την επιτάχυνση της εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικής και διαδημοτικής σημασίας σε κάθε περιφέρεια», χρήσιμο «την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης που θα αφορά την τεχνική υποστήριξη και εποπτεία των φορέων διαχείρισης» των οικοσυστημάτων και προτείνει τη «συγκρότηση μεικτής επιτροπής τεχνοκρατών μεταξύ του υπουργείου και της Ένωσής, με αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή προβλημάτων και την κατάρτιση–εισήγηση σχεδίων κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιοτήτων περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασμού, σχεδίων προγραμματικών κειμένων και άλλων αναγκαίων οργανωτικών ή διοικητικών μέτρων».

Επιπλέον, η ΕΝΠΕ δηλώνει ότι αναμένει τη σχετική ρύθμιση για τη συγκρότησης και λειτουργία των Επιτροπών Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και των Συμβουλίων Χωροταξίας-Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), «αφού ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις μας», σημειώνει ότι «χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης» θέματα που αφορούν στην αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκρότησης των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) καθώς και της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του Ν.1650/1986, και θέτει προς διάλογο την κατάρτιση «των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων (για παράδειγμα αυτού που αφορά την τουριστική ανάπτυξη), δηλαδή ζήτημα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας».

Περισσότερα για τη συνάντηση Μπιρμπίλη-περιφερειαρχών την περασμένη Παρασκευή, μπορείτε να δείτε στο σχετικό θέμα της aftodioiki.gr, κάνοντας κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα των περιφερειαρχών προς την υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, πατήστε εδώ.
Για να διαβάσετε τις προτάσεις για τη συγκρότηση ΣΧΟΠ και ΕΠΑΕ, κάντε κλικ εδώ και εδώ για να δείτε τις προτάσεις για οικοσύστημα και χωροταξικό.
Για να διαβάσετε για τις προτάσεις όσον αφορά στο ΚΕΠΠΕ, πατήστε εδώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΝΠΕ