Εκτός υποχρεωτικής αναδάσωσης καταπατημένες ή αποψιλωμένες εκτάσεις

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται. ή αποψιλώνονται, συνεπεία παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας (π.χ. καταπάτηση) δεν θα κηρύσσονται πλέον υποχρεωτικά ως αναδασωτέα.

Σύμφωνα με διάταξη που περιέχεται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο εισήχθη σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, πλέον αναδασωτέα θα κηρύσσονται μόνο όσα καταστρέφονται συνεπεία πυρκαϊάς, ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.

Επίσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες τροποποιούν τον 4280/2014, εξαιρούνται της αναδάσωσης εκτάσεις για τις οποίες, πριν την πυρκαϊά τους είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης. Βάσει των παλαιότερων διατάξεων εξαιρούνταν μόνο τα τμήματα, η εκχέρσωση των οποίων είχαν εγκριθεί ήδη, πριν από την καταστροφή τους, για λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Πηγή: in.gr

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση