Δελτίο ΕΣΠΑ: Νέες προκηρύξεις για Δημόσια Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα

Νέες προκηρύξεις για δράσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει το Ημερήσιο Δελτίο του ΕΣΠΑ. Αναλυτικότερα, στη σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνονται τα εξής:

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

Νέα προκήρυξη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 9/3/2016 – 30/6/2016

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Νέα προκήρυξη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25/2/2016 – 22/4/2016

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕ


Αφήστε μια απάντηση