7 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για κάλυψη δαπανών – Δείτε την κατανομή (πίνακας)

 

To ΥΠΕΣ κατανέμει στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.110.567,51€, ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, συμφώνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠ-ΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΔΑΠΑΝΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΑ


Αφήστε μια απάντηση