Τι απαντά ο Δήμος Αίγινας για τη «διόρθωση» λογαριασμών ύδρευσης του Αλ. Φλαμπουράρη

Ο Δήμος Αίγινας σε απάντηση πρόσφατων δημοσιεύσεων στον τύπο και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες ή blogs ,που αφορούν την » διόρθωση “ λογαριασμών ύδρευσης του κ. Αλέξανδρου Φλαμπουράρη απαντά ως εξής :

«Το αίτημα του κ. Φλαμπουράρη για μείωση των κυβικών που έχουν καταγραφεί από το υδρόμετρό του και διόρθωση των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί αφορά την περίπτωση διαρροής ή οποία διαπιστώθηκε από Τεχνικό συνεργείο του Δήμου μας μετά από ειδοποίηση που είχε από περιοίκους . Το συνεργείο αφού διαπίστωσε την διαρροή προέβη σε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο κ. Φλαμπουράρης σχετικά .

Παρόμοιες περιπτώσεις διόρθωσης λογαριασμών λόγω διαρροής για την οποία δεν ευθύνεται ο καταναλωτής έχουν εξεταστεί και κατά το παρελθόν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και έχει ακολουθηθεί ή ίδια νόμιμη διαδικασία

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι το θέμα δημιουργήθηκε λόγω κακής διατύπωσης στο σχετικό πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής περί “ αυξημένης κατανάλωσης “ αντί του ορθού “ λόγω διαπιστωμένης διαρροής για την οποία δεν ευθύνεται ο καταναλωτής “»