ΤΕΔΚΝΑ: Αλλαγή της διάταξης για διάθεση σε αργία ζητούν οι δήμαρχοι Αττικής

«Την άμεση τροποποίηση της άδικης και ενδεχόμενα αντισυνταγματικής διάταξης» που αφορά στο διοικητικό μέτρο της διάθεσης σε αργία των αιρετών αρχόντων ζητεί με ομόφωνο ψήφισμα-παρέμβασή της, μετά την καταδίκη Ψωμιάδη, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), η οποία και συμπαρίσταται κατά πλειοψηφία (εκτός του ΠΑΣΟΚ) στον καταδικασθέντα περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους δημάρχους της Αττικής, «το συγκεκριμένο άρθρο τροποποίησε, επί το δυσμενέστερο για τους αιρετούς, την προγενέστερη αντίστοιχη διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με την απάλειψη του σημαντικού και κρίσιμου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος όρου περί προξένησης ή μη οικονομικής βλάβης στο δήμο ή την κοινότητα κ.λπ.».

Η ΤΕΔΚΝΑ, στο ψήφισμά της, χαρακτηρίζει «τουλάχιστον απαράδεκτη» τη «στέρηση του αναφαίρετου δικαιώματος κάθε πολίτη, αλλά και του αιρετού να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα πριν να στερηθεί, έστω και πρόσκαιρα, το αξίωμα που του εμπιστεύθηκε η λαϊκή βούληση.

»Για τους λόγους αυτούς το διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ ομόφωνα αποφάσισε:

»Να τροποποιηθεί το άρθρο 236 παρ.2α και 2β του νόμου 3852/2010 και να θέτει σε αργία ο ελεγκτής νομιμότητας τους αιρετούς μετά την αμετάκλητη απόφαση των ικαστηρίων για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και εφόσον υπάρχει ρητή αναφορά στην απόφαση περί πρόκλησης οικονομικής βλάβης στο δήμο κ.λπ.

»Η ισχύς της παραπάνω διοικητικής ποινής να αφορά στη θητεία που διαπράττεται το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση σε θητεία που να αφορά στο χρόνο έκδοσης της αμετάκλητης απόφασης για το ίδιο αξίωμα εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει.

»Να συντομευτούν όλες οι προθεσμίες εκδίκασης των υποθέσεων και έκδοσης αποφάσεων σε όλα τα στάδια της Δικαιοσύνης που αφορούν στα παραπάνω αδικήματα».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΔΑ