Στο πρόγραμμα «Energynet» ο Δήμος Κομοτηνής

Τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα «Energynet» -στο οποίο το βασικό αντικείμενο είναι η διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συμμετέχουν ΟΤΑ από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία- ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Το πρόγραμμα «Energynet» είναι διετές και ο Δήμος Κομοτηνής καταλαμβάνει τη θέση του -τέως- δήμου Αιγείρου, που συμμετείχε αρχικά ως εταίρος στην πρόταση και συνενώθηκε με την Κομοτηνή στο πλαίσιο του «Καλλικράτη». Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου για το Δήμο Κομοτηνής είναι 81.491 ευρώ. 

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο συνεργασίας ΟΤΑ Ελλάδας-Βουλγαρίας στη διασυνοριακή περιοχή» και διακριτικό τίτλο «Energynet» συμμετέχουν επιπλέον: οι ελληνικοί δήμοι Θερμαϊκού (επικεφαλής εταίρος), Παγγαίου, Σουφλίου και οι βουλγαρικοί δήμοι Μινεράλι Μπάνι, Σατόβτσα και Μόμτσιλγραντ.

Ανάμεσα στις δράσεις που προβλέπονται είναι η διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, όπως φωτοβολταϊκά, η εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων και η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης πολιτών και επαγγελματιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ