Στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ο Δήμος Ηλιούπολης

Στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μαζί με τέσσερις ακόμη Δήμους της Αττικής (Αγ. Δημήτριος, Καισαριανή, Περιστέρι και Π. Φάληρο), συμμετέχει ο Δήμος Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του  προγράμματος  αναμένεται να αρχίσει από το Σεπτέμβριο, και  θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε 1000 περίπου νοικοκυριά, στα οποία θα παρασχεθούν υπηρεσίες – παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, με ελάχιστη αρχική δαπάνη και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Να σημειωθεί ότι η ενεργειακή αναβάθμιση θα έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του λογαριασμού του ρεύματος, με την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ