Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά τη Δευτέρα 2 Μαϊου και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2011».

ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση α) για τα οικονομικά του Δήμου και β) για το προσχέδιο Νόμου σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός τεσσάρων (4) Δημοτικών Συμβούλων, δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών, ως μελών για τη συγκρότηση των δύο (2) Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των χώρων και του τρόπου διαφήμισης και καθορισμός των τελών αυτών».

ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση κατασκευής υπόγειου υποσταθμού διανομής ΔΕΗ στον Πειραιά επί της πλατείας Δεληγιάννη».

ΘΕΜΑ 7ο:  «Έγκριση κατασκευής υπόγειου χώρου υποσταθμού διανομής στον κοινόχρηστο χώρο του πάρκου κτήματος Δηλαβέρη».

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ