Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά (Ημερήσια Διάταξη)

Την Τετάρτη 23-3-2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρώτης δόσης ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς τον ΟΠΑΝ ποσού 250.000,00 €».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 13.735,00 € προς ΔΕΠΑ από τον τηρούμενο λογαριασμό 5107-000772-736 του Δήμου Πειραιά στην Τράπεζα Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρόσληψης εξήντα επτά (67) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έντεκα μηνών), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 5ο: «Χωροθέτηση (4) τεσσάρων περιπτέρων: 1) επί της Ακτής Μιαούλη αρ.1, 2) επί της οδού Λουδοβίκου αρ.2, 3) επί της Ακτής Μουτσοπούλου (Πλ. Κανάρη) & 4) επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 19 (μετατόπιση από την οδό Β. Γεωργίου Α΄αρ.5)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Χωροθέτηση (3) τριών περιπτέρων: 1) επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 7-9, 2) επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ.40-42, 3) επί της οδού Γούναρη αρ. 13 (μετατόπιση από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 26)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Χωροθέτηση (3) τριών περιπτέρων: 1) επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ.7, 2) επί της οδού Λεωφ .Αθηνών-Πειραιώς αρ. 72 & 3) επί της οδού Σταθμός ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Χωροθέτηση (2) δύο περιπτέρων: 1) επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.30 & 2) επί της οδού Αγίων Αναργύρων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Κουμουνδούρου (αρχή)».

ΘΕΜΑ 10ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 24-26».

ΘΕΜΑ 11ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 59».

ΘΕΜΑ 12ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Υπαπαντής & Χορμοβίτου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Θεμιστοκλέους αρ.24».

ΘΕΜΑ 14ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Θεμιστοκλέους αρ.14-16».

ΘΕΜΑ 15ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ακτής Κονδύλη αρ.52 & Θερμοπυλών, μετά από μετατόπισή του».

ΘΕΜΑ 16ο: «Κατάργηση θέσεων τεσσάρων (4) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Κατάργηση θέσεων τριών (3) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών & δύο ως αναπληρωτών για τη συγκρότηση δύο Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για αιτήματα της Ρώσικης Πρεσβείας σχετικά με το Ρωσικό Τμήμα του Δημοτικού Κοιμητηρίου Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ».

ΘΕΜΑ 20ο : «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9501/1-3-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά του υπ’ αριθμ. 6881/162/15-2-2016 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα: Οικονομικές απαιτήσεις της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 21ο : «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ. 8244/23-02-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά 1) της υπ’ αριθμ. 4492/125/3-2-2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με θέμα την έγκριση της υποβληθείσας αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και 2) του με αριθμό 4451/124/1-2-2016 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα τη διόρθωση και επιστροφή της αναλυτικής επιμέτρησης εκτελεσμένων εργασιών».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: Επισκευή και υγρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων των συνεργείων».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του 2ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δ. Πειραιά 2015».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(3ου ΑΠΕ τακτοποιητικός) για το έργο: Διαμόρφωση σε παιδικό-Βρεφονηπιακό σταθμό κτιρίου Δηλαβέρη».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 479/23-11-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή οφειλής του κ. Γιακούμογλου Ιωάννη του Αριστείδη ποσού 1.036,00 €».

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΟΜΙΚΗ, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Αγαλόπουλου Δημητρίου, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 & του Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.881,57€, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (5) υπόχρεων συνολικά 5.610,53 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (15) υπόχρεων συνολικά 7.231,99 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (9) υπόχρεων συνολικά 2.287,01 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (9) υπόχρεων συνολικά 3.788,80 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (14) υπόχρεων συνολικά 5.449,76 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΖΥΤ-5344 αυτοκίνητο επί της οδού Μουσών έμπροσθεν του αριθμού 73».

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΥΟΧ-6982 αυτοκίνητο του κ. ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΝΤΕΛ επί της οδού Πραξιτέλους έμπροσθεν του αρ. 200-202».

ΘΕΜΑ 38ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΙΗΜ-2863 αυτοκίνητο του κ. Μπαλή Σπυρίδωνα επί της οδού Ειρήνης αρ. 56».

ΘΕΜΑ 39ο: «Ανανέωση της παραχώρησης θέσεως στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Θεσσαλονίκης 40 & Δερβενακίων, της υπ. αριθμ. 1005/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 40ο: «Τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου επί στύλου επί της οδού Γρηγόρη Λαμπράκη έμπροσθεν του αρ. 52».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση