Ρυθμίσεις έως 100 δόσεις στο Δ. Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Δίνεται άμεσα δυνατότητα στους πολίτες και επαγγελματίες να εντάξουν τις οφειλές τους προς το Δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής (εφάπαξ καταβολή, έως 100 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων από 50% έως 100%). Βάσει του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς Ο.Τ.Α, οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

Εφάπαξ καταβολή: απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων

Από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 80% των προσαυξήσεων
Από 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 70% των προσαυξήσεων
Από 49 έως 72 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξήσεων
Από 73 έως 100 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 50% των προσαυξήσεων

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20€.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη του σχετικού νόμου, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπαλλήλους:

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, 100 ΔΟΣΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ


Αφήστε μια απάντηση