Προσλήψεις από τη ΔΕΥΑ Βόλβης

Την προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Βόλβης, πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας. Οι θέσεις εργασίας –που έχουν ανακοινωθεί είναι έξι και ειδικότητας: Εργάτες γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 08/05/2014 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, Παραλία Πεζόδρομος Ασπροβάλτας Τ.Κ. 57021, τηλ.2397021812) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ