ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ζητεί τροποποίηση ΚΥΑ για ΒΑΕ

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 465/24-2-2012/τ. Β’, όπου δημοσιεύτηκε η με αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012 ΚΥΑ) σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού που απασχολείται στους ΟΤΑ ζητεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ με επιστολή της προς τους υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση, σημειώνοντας πως «ο αποκλεισμός των εργαζομένων αυτών από την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και οι οποίοι είδαν με το Ν.4024/2011 τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 50% και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες».

«Η άμεση παρέμβασή σας για την τροποποίηση της ΚΥΑ θα αποτρέψει ένταση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζει καταλήγοντας η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να σημειωθεί πως με την ΚΥΑ αποκλείονται από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μια σειρά ειδικότητες εργαζομένων στους ΟΤΑ, όπως είναι οι εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, υγειονομικό προσωπικό, δημοτική αστυνομία, νυχτοφύλακες, καθαρίστριες/στες, εργάτες και τεχνικές που απασχολούνται στους βιολογικούς καθαρισμούς κ.ά.

 

Περισσότερα για την επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εδώ.

Για την καταβολή του εκλογικού επιδόματος από το οποίο αποκλείστηκαν οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και το τι λέει σχετικά η ΠΟΕ-ΟΤΑ, εδώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ