ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας: Έκτακτη συνεδρίαση για τα ταμειακά διάθεσιμα

Έκτακτη συνεδρίαση  θα πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.- Επί του 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γ.Λ.Κ. “Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση