Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Δήμο Θηβαίων

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο  βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ).

Στόχος της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, οι οποίοι οργανώνουν το πρόγραμμα άσκησης των εκπαιδευόμενων μαθητών, στη διάρκεια του οποίου με απλουστευμένο τρόπο τους επιδεικνύουν τα βασικά στοιχεία της οδού, τους βασικούς κανόνες που θέτει ο Κ.Ο.Κ., καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ο καθένας να λειτουργεί ως χρήστης της οδού σεβόμενος τους λοιπούς χρήστες και το περιβάλλον.

.