Παράταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

Στο ΦΕΚ 33/Α’/27-2-2016 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» . Με την παράγραφο 2 του άρθρου 43, ρυθμίζεται η παράταση της αδειοδότησης των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων, ή ως υπηρεσία αυτών, όχι πέραν τις 31/12/2016. Να σημειωθεί ότι η Κ.Ε.Δ.Ε., με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της, (υπ’ αριθμ. 211/9-5-2015), είχε ζητήσει την παράταση της αδειοδότησης των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών για χρονικό διάστημα 5 ετών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΔΕ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση