Π.Δ. για ΚΕΔΕ: διπλάσιους δημ. συμβούλους, ζητούν οι δήμαρχοι

Διπλασιασμό των δημοτικών συμβούλων που συμμετέχουν τόσο στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ όσο και σε αυτή της ΠΕΔ Αττικής ζητά ομόφωνα η ΤΕΔΚΝΑ αναφορικά με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εκλογή των νέων Συλλογικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης

Συγκεκριμένα  κατά την διάρκεια της συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ αποφάσισε να προτείνει ομόφωνα:

*Την αύξηση του αριθμού της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Αττικής, με τον διπλασιασμό των δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν σε αυτή. Αντί, δηλαδή, για 184 δημοτικούς συμβούλους και 66 δημάρχους που μετέχουν βάση του ΠΔ (συνολικά 250 άτομα), να μετέχουν 368 δημοτικοί σύμβουλοι και 66 δήμαρχοι (συνολικά 434 ).

Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εκπροσώπηση των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων, που είναι το κυρίαρχο όργανο ενός δήμου και καλύτερη εκπροσώπηση των αντιπολιτεύσεων των δημοτικών συμβουλίων (που με το υπάρχον προτεινόμενο ΠΔ, αποκλείονταν).

*Την κατοχύρωση της μείζονος αντιπολίτευσης (η οποία κατοχυρώνεται συνολικά και με το Ν.3852/10- πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ώστε «όταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγονται πλέον του ενός (δημοτικοί σύμβουλοι) ο ένας να είναι από τη μείζονα αντιπολίτευση» και ένας από την ελάσσονα.

*Το διπλασιασμό των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (από 175 σε 350). Αυτό σημαίνει συμμετοχή 650 ατόμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ ,συμπεριλαμβανομένων και των 325 Δημάρχων της χώρας. Έτσι επιτυγχάνεται αναλογικά, η καλύτερη εκπροσώπηση των Δήμων. Αντίστοιχα να κρατηθεί η παλιά αναλογία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, Δημάρχων -Δημοτικών Συμβούλων ,δηλαδή να εκλέγονται 19 Δήμαρχοι και 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι (αντί για της σημερινής πρότασης του σχεδίου του ΠΔ: 21 Δήμαρχοι και 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει ως κριτήριο εκπροσώπησης των Δήμων στη Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ, να είναι ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων του κάθε Δήμου (αναφορικά με τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων).

Η αντίθετη άποψη που υποστηρίχτηκε από τον Κώστα Ασκούνη (ΠΑΣΟΚ), ήταν ότι η παραπάνω εκπροσώπηση, θα πρέπει να γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια όπως ακριβώς προτείνεται και από το σχέδιο του Π.Δ. (α. 4 παρ. 3).

Για να διαβάσετε το σχέδιο Π.Δ. για την ΚΕΔΕ κάντε κλικ εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ