Μίχας: Με προχειρότητα κι ασάφειες το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου

Στην καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά προχώρησε η παράταξη του Γιάννη Μίχα «Πειραιάς Πολιτών Καθαρή Συμφωνία» κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί τον καθρέφτη των προτεραιοτήτων μιας διοίκησης και της δυνατότητάς της να αξιοποιεί πόρους ίδιους, εθνικούς και κοινοτικούς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Δυστυχώς το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά δείχνει την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και την ανεπάρκεια της σημερινής διοίκησης να αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει το πρώτο λιμάνι της χώρας, το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο ως εμποροναυτιλιακό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Μίχας, αναφορικά με το θέμα.

Να σημειωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος από τον κ. Μίχα στάθηκαν σε πέντε βασικά σημεία :

  • 1. Στο γεγονός ότι ο Δήμος Πειραιά δεν έχει τα αντίστοιχα έσοδα ώστε να προσδοκά στην υλοποίηση ενός προγράμματος ύψους 32,5 εκ € με την πλειοψηφία μάλιστα των πόρων να προέρχονται από τα ίδια τα έσοδά του.
  • 2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκτέλεση – διεκδίκηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • 3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου περιέχει 62 έργα του «ενός ευρώ».
  • 4. Η διαβούλευση που προηγήθηκε για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου υπήρξε προσχηματική.
  • 5. Σε αρκετά σημεία του το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ασαφές.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ